01 Obsługa zgłoszeń

Reklamator został stworzony do wsparcia obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz monitorowania jakości produktów, procesów i obsługi posprzedażowej.

Proces obsługi jest elastyczny, może uwzględniać strukturę Firmy i jest dostosowywalny do jej wewnętrznych procedur komunikacji. Każde zgłoszenie zawiera pakiet informacji o Kliencie, aktualny status i pełną historię obsługi reklamacji. Wszystko w jednym miejscu.

02 Przyjazny wygląd

Reklamator został zaprojektowany w taki sposób, aby poruszanie się w nim było intuicyjne i nie wymagało specjalistycznej wiedzy.

Wyróżnia go przyjazny i czytelny wygląd, ułatwiający szybkie dotarcie do informacji o Kliencie. Poruszanie się pomiędzy zgłoszeniami reklamacyjnymi jest wygodne, dodatkowo ułatwione wyróżnieniem elementów najczęściej używanych w procesie obsługi reklamacji. Dostęp do informacji i edycji danych o Klientach, produktach i procesach jest prosty.

03 Zarządzanie Klientami

Reklamator umożliwia obsługę reklamacyjną grup Klientów — od odbiorców indywidualnych do dystrybutorów.

Aplikacja dedykowana jest nie tylko producentom ale rownież pośrednikom, którzy są pierwszą linią kontaktu z Klientem reklamującym produkt. Reklamator umożliwia zarządzanie kontrahentami poprzez kartotekę Klientów zarówno bezpośrednich odbiorców jak i dystrybutorów np. hurtowni, pośredników. Usprawnia on proces przepływu informacji między partnerami.

04 Zarządzanie produktami

Reklamator umożliwia zarządzanie całym asortymentem i jego jakością.

Kartoteka produktów jest w pełni zarządzana przez Firmę. Produkty w niej mogą być grupowane, przypisywane do producentów, dowolnie parametryzowane np. przez zdefiniowanie okresu gwarancyjnego. Moduł raportowy umożliwia m.in. przygotowanie zestawień poziomu jakości danego produktu lub grup produktów.

05 Raportowanie

Reklamator umożliwia generowanie zestawień użytecznych w wewnętrznej kontroli jakości, polityce dostaw oraz zarządzaniu kontrahentami.

Dzięki modułowi raportowemu możliwe jest monitorowanie poziomu awaryjności produktów oraz zużycia elementów i części zamiennych. Możliwe jest generowanie zestawień reklamacji dla wybranego Klienta, dystrybutora lub ich grup.

06 Konfiguracja

Reklamator umożliwia dostosowanie etapów procesu obsługi reklamacji do wewnętrznych procedur firmowych.

Zdefiniowanie procesu jest łatwe. Zgłoszenia są kierowane do grup odpowiedzialnych za realizację danego etapu obsługi. Aplikacja umożliwia zarządzanie zespołami użytkowników i ich uprawnieniami.

07 Automatyzacja

Możesz korzystać z reguł biznesowych i automatyzować część operacji.

Możesz zadbać o to, aby każda osoba zaangażowana w obsługę zgłoszeń była odpowiednio i na czas poinformowana. System sam wysyła powiadomienia email lub SMS pracownikom, dostawcom oraz twoim klientom.

08 Integracje

Korzystasz z kilku narzędzi usprawniających obsługę klientów?

Dzięki dostępnym integracjom możesz łatwo obsługiwać przesyłki kurierskie, wysyłać powiadomienia SMS.